Familiebehandling - Psykoterapi-Kalundborg

Title
Gå til indhold
Indhold
Familiebehandling

Familiebehandling

Hvad?
Samtaler i hjemmet med familien.
Tilbud til kommuner og institutioner efter serviceloven § 52.
Udvidet børneattest kan naturligvis fremlægges.

Hvordan?
Familierådgivning har til formål at hjælpe alle i familien til et mindre konfliktfyldt familieliv.
Der kan for eksempel være familier, hvor unge under mentorordningen er en del af hverdagen eller familier der ikke har overskud til selv at løse deres konflikter i en periode. Det kan også være for unge mødre, der har svært ved at overskue en hverdag, hvor de også skal forholde sig til et lille barn.
Der kan også være tale om sammenbragte familier, der er ramt af udfordringer, især i forhold til hvordan de to parters værdier kan forenes. Det kan også handle om at tilrette hverdagen og familielivet, så det kommer til at fungere inden for rammen af de normer, vi ellers har i samfundet.

Familierådgivningen kan også benyttes som støtte til møde med offentlige myndigheder og sundhedsvæsenet. Mange års erfaring med arbejde med udsatte borgere.
 
Samarbejdspartner Slagelse Kommune.

Hvorfor?

Konflikthåndtering

Afklaring af familiens økonomisk situation og hjælp til økonomiske dispositioner.

Afklaring af familieforhold herunder boligforhold.

Støtte til møde med offentlige myndigheder samt speciallæger.

Problemer i forhold til børnenes opførsel eller skolegangCreated with
WebSite X5
Tilbage til indhold