Individuel terapi

Individuel terapi foregår som samtaleterapi i sessioner af 60 minutter.

Hvordan

I samtaleterapien koncentrerer vi os om de ting i dit liv, der er vanskelige at håndtere – ofte i form af følelser der virker ”forbudte” eller giver dig følelsen af at være anderledes.
Terapien er et trygt rum, hvor du kan slippe dine tanker, følelser og ord fri – og jeg kan hjælpe dig til at sætte ord på de ting der er vanskelige. Du kan så at sige låne ord af mig, der kan give dig en måde at udtrykke dine indre tanker.
Jeg er 100% til stede under terapien og hjælper dig til at få indsigt i dit indre tankeliv og kan hjælpe dig til at rumme dine følelser. Terapien kan også bruges til at frigøre dig fra uhensigtsmæssige mønstre, som du sidder fast i, og til at støtte dig i at se og gennemføre de forandringer, du gerne vil se i dit liv.

I terapien arbejder jeg omsorgsfuldt og intuitivt ud fra de ting du fortæller, og anvender altid arbejdsmetoder, der har stor respekt for dig og dine grænser.

 

Åbenhed og tillid er en vigtig del af terapien. Det er vigtigt, at du kan have tillid til mig, hvis du skal åbne op for dine sårbare sider. Derfor taler vi åbent om, hvad der sker i løbet af terapien og hvilke tanker, følelser og fornemmelser der dukker op. Jeg tilbyder et sikkert fristed hvor du kan lægge følelser og tanker frem, reflektere over dem og derved skabe mulighed for, at der kan vokse nye mønstre og muligheder frem.
Et terapeutisk forløb hos mig består af regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode.
Som terapeut har jeg tavshedspligt.
 

Hvorfor

Der kan være mange grunde til at gå i terapi.

Ofte er der tale om en kombination af flere årsager, og ofte vil du opdage dybere lag i løbet af terapien.

Det kan blandt andet være:

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig.
Vi finder den bedste løsning til dig.