Parterapi

Samtaleterapi i sessioner på 1½ time, der enten bruges som fælles samtale med jer begge eller 45 minutters individuel samtale med jer hver især.

Hvordan

I et parterapeutisk forløb er tillid til partners og egne evner vigtigt. Terapien kan hjælpe jer med at lade partneren komme til orde, så I begge får mulighed for at sætte ord på jeres tanker og følelser i et trygt rum. Jeg hjælper jer med at sætte ord på og lytte til de ting der bliver sagt på en fordomsfri og omsorgsfuld måde. Der er dermed plads til at I begge bliver hørt og hører hvad hinanden siger – uden at det bliver til konflikt og skænderi. Ofte er der ting man gerne vil fortælle hinanden, men det er både svært at få det sagt ”rigtigt” og svært at ”høre det der bliver sagt”. Her kan jeg hjælpe jer med at komme videre.
 
Jeg er 100% til stede under terapien og hjælper jer med at rumme jeres individuelle følelser og få sat ord på jeres oplevelser, så I kan behandle dem i fællesskab. Det gør at I kan se, hvilke mønstre I sidder fast i, og sammen kan vi finde løsninger og muligheder for fremtiden.
I terapien arbejder jeg omsorgsfuldt og intuitivt ud fra de ting I fortæller, og anvender altid arbejdsmetoder, der har stor respekt for jeres individuelle og fælles grænser.

 

Åbenhed og tillid er en vigtig del af terapien. Det er vigtigt, at I kan have tillid til mig, hvis I skal åbne op for jeres sårbare sider. Derfor taler vi åbent om, hvad der sker i løbet af terapien og hvilke tanker, følelser og fornemmelser der dukker op.
Jeg tilbyder et sikkert fristed hvor I kan lægge følelser og tanker frem for hinanden, reflektere over dem og derved skabe mulighed for positiv forandring.
Et terapeutisk forløb hos mig består af regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode.
Som terapeut har jeg tavshedspligt.

Hvorfor

Der kan være mange grunde til at vælge at gå i parterapi.
De kan både være behandling men også fremtidssikring af parforholdet.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig.
Vi finder den bedste løsning til dig.